برنامه گفتگوی اقتصادی – رادیو گفتگو

یادداشت «پتانسیل های اقتصادی ایران» در روزنامه آسیا
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
یادداشت «ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی» در روزنامه آسیا
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
آرشیو برنامه های رادیو گفتگو (گفتگوی اقتصادی)
با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی


قسمت هشتم ( حد و مرزهای گذر از خام فروشی در صنایع معدنی ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی

بخش اول (دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸)

بخش دوم (دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸)قسمت های قبل برنامه گفتگوی اقتصادی با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی در کانال آپارات

دیدگاه ها بسته شده است