دریافت لوح و تندیس زرین برترین شرکت صنایع غذایی به انتخاب مصرف کنندگان

سرمقاله آقای دکترمهدی کریمی تفرشی در روزنامه مردم سالاری
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
دکتر مهدی کریمی تفرشی کار آفرین برتر جهان اسلام در سال ۲۰۱۸
۱۷ بهمن ۱۳۹۷

دریافت لوح و تندیس زرین برترین شرکت صنایع غذایی به انتخاب مصرف کنندگان توسط آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی برای چندمین سال متوالی در پنجمین جشواره برترین شرکت های صنایع غذایی به انتخاب مصرف کنندگان که با حضور دکتر خوانساری رییس محترم اتاق تهران، مهندس مهرفرد قائم مقام محترم وزارت جهادکشاورزی و تنی چند از مدیران محترم وزرتخانه ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اتاق تهران برگزار گردید.

دیدگاه ها بسته شده است