اقتصاد مقاومتی

۲۸ دی ۱۳۹۸

یادداشت «ورود به عرصه محصولات کنسروی» در روزنامه آسیا

ورود به عرصه محصولات کنسروی حرکت در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کلمه کنسرو از لغت یونانی conserver به معنی حفظ کردن گرفته شده است.کنسرو […]