بازار جهانی

۱۱ دی ۱۳۹۸

یادداشت «حمایت از صنایع غذایی | ورود به بازارهای جهانی» در روزنامه آسیا

تولیدکنندگان داخلی ما باید هر چه بیشتر بر کیفیت تولیدات خود بیفزایند و هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند تا علاوه بر حضور در بازارهای جهانی […]