محصولات کشاورزی

۲۸ دی ۱۳۹۸

یادداشت «ظرفیت آفرینی در مسیر تقویت و رونق تولید داخلی» در روزنامه آسیا

با توجه به اینکه کشور ما کشوری چهار فصل است و موقیت خوبی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد از پتانسیل بالایی در تولید انواع محصولات […]
۰۱ بهمن ۱۳۹۸

یادداشت «آسیب های اقتصادی واردات غیرضروری محصولات کشاورزی» در روزنامه آسیا

کشاورزی اساس تامین غذا و بقای حیات تمدن‌های جوامع بشری تا به امروز بوده و عدم توجه جدی به آن می‌تواند تبعات ناخوشایندی از جهت رشد، […]