مدیریت و رهبری

۱۸ تیر ۱۳۹۳

کتاب مدیر موفق کیست؟

محققان و تاریخ نگاران با بررسی اسناد تاریخی به این نتیجه رسیده اند که مدیریت اساسا یک واژه ایرانی-عربی بوده و مختص ایرانیان است یعنی بحث […]
۰۴ دی ۱۳۹۸

یادداشت «تامین سرمایه در گردش نیاز اساسی صنعت غذا» در روزنامه آسیا

صنایع غذایی به دلیل ماهیت خود، برخلاف بسیاری دیگر از صنایع نیازمند سرمایه در گردش کافی است تا مواد خام اولیه و ماشین آلات و مواد […]