واردات بی رویه

۱۷ دی ۱۳۹۸

یادداشت «تسهیل واردات کمپوت آناناس» در روزنامه آسیا

یکی از تامل برانگیزترین مسائل در زمینه اقتصاد کشاورزی کشورمان بحث خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است ، متاسفانه کشور ما علیرغم اینکه پتانسیل و ظرفیت […]