واردات غیرضروری

۰۱ بهمن ۱۳۹۸

یادداشت «آسیب های اقتصادی واردات غیرضروری محصولات کشاورزی» در روزنامه آسیا

کشاورزی اساس تامین غذا و بقای حیات تمدن‌های جوامع بشری تا به امروز بوده و عدم توجه جدی به آن می‌تواند تبعات ناخوشایندی از جهت رشد، […]