رادیو

۱۷ بهمن ۱۳۹۸

برنامه گفتگوی اقتصادی – رادیو گفتگو

قسمت یازدهم ( تاثیر گذاری شیوع کرونا بر بازار اقتصادی جهان ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸ قسمت دهم ( حذف […]