گفتگوی اقتصادی

۱۷ بهمن ۱۳۹۸

برنامه گفتگوی اقتصادی – رادیو گفتگو

قسمت هشتم ( حد و مرزهای گذر از خام فروشی در صنایع معدنی ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی بخش اول (دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸) […]