فیلم و ویدیو

۲۹ آذر ۱۳۹۶

ارسال سومین محموله کمک به زلزله زدگان

سومین محموله کمکهای تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی به مناطق زلزله زده غرب کشور با همت دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست محترم تعاونی تولید کنندگان محصولات […]
۰۳ شهریور ۱۳۹۷

برنامه ارتباط نزدیک

موضوع این قسمت از برنامه نقش صنعت غذا در توسعه اقتصاد کشور