کتاب کارآفرینی

کتاب گیاهان دارویی
۱۸ تیر ۱۳۹۳
کتاب رمز و راز تغییر
۱۸ تیر ۱۳۹۳

مهدی کریمی تفرشی کار آفرین برتر جهان اسلام از میان کلیه مدیران برتر کشور های اسلامی توسط مرکز تجارت بین الملی سازمان همکاری های اسلامی در این کتاب به تشریح روند کار آفرینی و موفقیت در فضای کسب و کار پرداخته اند ,  این کتاب به بررسی تعریف کار آفرینی , ویژگی های بارز کار آفرینان و راه های تقویت این ویژگی ها در افراد و عوامل موثر در کارآفرینی پرداخته است . کتاب کار آفرینی در ۱۴۱ صفحه توسط انتشارات آتی نگر منتشر گردیده و در کتاب فروشی های معتبر کشور قابل دسترس می باشد .

کارآفرینی وکارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرارگرفت وهمه مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تا کنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های خود تشریح کرده اند. ژوزف شومپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال ۱۹۳۴که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل وی را”پدر کارآفرینی” لقب داده اند.
از نظر وی”کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است” ونقش کارآفرینی عبارت است از”نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد”. همچنین کارآفرینی از سوی روانشناسان و جامعه شناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری آنها با بررسی و تحقیق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است.

وظایف کارآفرین

هشت وظیفه برای کارآفرین وجود دارد:
از موقعیت‌های محیط آگاه می‌شود.
برای استفاده از این موقعیت‌ها خود را به خطر می‌اندازد.
برای کار سرمایه‌گذاری می‌کند.
نوآوری‌ها را معرفی می‌کند.
کار و تولید را نظم می‌بخشد.
تصمیم می‌گیرد.
برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند.
محصولات خود را با سود می‌فروشد.

انگیزه‌های مهم کارآفرینی
سه انگیزه‌ی اولیه باعث می‌شود که افراد، کارآفرین شوند:
نیاز به پیشرفت
علاقه به آزادی و استقلال
احتیاج به رضایت شغلی

سرچشمه‌ی کارآفرینی
کارآفرینان از کجا می‌آیند؟ اشخاص چگونه کارآفرین می‌شوند؟ آیا کارآفرینان زاده شده یا ساخته می‌شوند؟ زمانی بود که تصور می‌شد کارآفرینان به جای ساخته شدن، متولد می‌شوند. صفات آنها به قدری نادر بودند که در هر جایی یافت نمــی‌شدند. امروزه، شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد صفات کارآفرینی را می‌توان با آموزش، پرورش داد.

نقش‌های کارآفرینان در جامعه
کارآفرینان نقش‌های ذیل را در جامعه ایفا خواهند کرد:
عامل اشتغال‌زایی
عامل انتقال فناوری
عامل ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری
عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید
عامل تعادل در اقتصادهای پویا
عامل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و شوق عمل‌گرایی و…)
عامل نوآوری و روان‌کننده‌ی تغییر
عامل تحریک و تشویق حس رقابت
عامل ساماندهی

دیدگاه ها بسته شده است