کتاب مدیر موفق کیست؟

کتاب رمز و راز تغییر
۱۸ تیر ۱۳۹۳
دکتر مهدی کریمی تفرشی سفیر غذای سالم کانون هموفیلی ایران و خیری ماندگار برای هموفیلی ها
۱۸ تیر ۱۳۹۳

محققان و تاریخ نگاران با بررسی اسناد تاریخی به این نتیجه رسیده اند که مدیریت اساسا یک واژه ایرانی-عربی بوده و مختص ایرانیان است یعنی بحث مدیریت ابتدا در ایران مطرح و سپس به اقصاء نقاط عالم گسترش یافته است. اسناد تاریخی نشان می دهند که شاهان که کمتر وقت پیدا می کردند به مسائل مملکتی برسند وبیشتر از رای و نظر افراد زیردست استفاده می کردند .از جمله مدیریت در ایران باستان می توانیم مدیریت کوروش بزرگ و دوره هخامنشی را نام ببریم.

مدیریت یعنی اداره کردن مجموعه ای به صورت هماهنگ وهمسو برای نیل به هدف. مدیریت از دیر باز در فعالیت های انسان وجود داشته البته نه به اندازه و اهمیتی که در حال حاضروجود دارد.انسان برای انجام هر فعالیتی باید از عوامل زیادی بهره ببرد اما این عوامل به خودی خود موجب نیل به هدف نمی شود چون این عوامل باید با یکدیگر هماهنگ باشند و یک مجموعه ی یکپارچه را تشکیل دهند تا بتوانند به هدف خود برسند.

لذت بخش ترین تجربه ای که انسان در زندگی دارد رسیدن به هدف در کوتاه ترین و مناسب ترین زمان ممکن است واین امرجز با بهره جویی از مدیریت ممکن نیست.

هیچ مجموعه ای نمی تواند بدون رهبری و مدیریت به هدف خود دست یابد و اگر دست یابد به طور اتفاقی بوده و قابل تکرار نمی باشد، در نتیجه هر سازمان و گروهی به مدیریت و رهبری احتیاج دارد آن هم مدیریتی کار امد .

کتاب مدیر موفق کیست ؟توسط مهدی کریمی تفرشی در سال ۱۳۸۹ نوشته شده است. در این کتاب سعی شده تمامی خصیصه ها و شرایط مدیران موفق وعوامل تاثیر گذار در پیشبرد مدیریت را بیان کند.

درکتاب مدیر موفق کیست؟ شما با

انواع مدیریت ،اهداف مدیریت ، خصوصیات ، مهارت ها، مسئولیت ها و اختیارات مدیر موفق ومدیریت و ارتباطات ،مدیریت و روانشناسی، مدیریت و خلاقیت،مدیریت و رهبری، مدیریت دانش،،مدیریت وبازاریابی ،مدیریت زمان،مدیریت کنترل کیفیت،مدیریت هزینه، مدیریت بحران ،مدیریت استراتژیک آشنا می شوید.

نوبسنده: مهدی کریمی تفرشی

دیدگاه ها بسته شده است