حضور آقای دکترمهدی کریمی تفرشی در برنامه عصر جدید

دکتر مهدی کریمی تفرشی کار آفرین برتر جهان اسلام در سال ۲۰۱۸
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
یادداشت گفتگوی آقای دکترمهدی کریمی تفرشی با پایگاه خبری صنعت غذا
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

✍️ حضور کارآفرین برترجهان اسلام

آقای دکترمهدی کریمی تفرشی

به عنوان رکورد دار کارآفرینی کشور در برنامه عصرجدید

دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه ها بسته شده است