بازدید دکتر حسین طلا شهردار اسلامشهر از مجتمع صنایع غذایی گلها