برنامه گفتگوی اقتصادی – رادیو گفتگو

یادداشت «پتانسیل های اقتصادی ایران» در روزنامه آسیا
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
یادداشت «ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی» در روزنامه آسیا
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
آرشیو برنامه های رادیو گفتگو (گفتگوی اقتصادی)
با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشیقسمت دوازدهم ( راهکارهای اقتصادی و بحران کرونا ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی

دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹


قسمت یازدهم ( تاثیر گذاری شیوع کرونا بر بازار اقتصادی جهان ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی

دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸


قسمت دهم ( حذف صفر از پول ملی ، کاهش یا افزایش تورم ؟ ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی

دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸


قسمت نهم ( اما و اگرهای انتشار زود هنگام رشد اقتصادی ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی

بخش اول (دوشنبه ۵ اسفند ۹۸)

بخش دوم (دوشنبه ۵ اسفند ۹۸)


قسمت هشتم ( حد و مرزهای گذر از خام فروشی در صنایع معدنی ) با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی

بخش اول (دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸)

بخش دوم (دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸)قسمت های قبل برنامه گفتگوی اقتصادی با اجرای دکتر مهدی کریمی تفرشی در کانال آپارات

دیدگاه ها بسته شده است