شهردار اسلامشهر

۲۸ آذر ۱۳۹۸

بازدید دکتر حسین طلا شهردار اسلامشهر از مجتمع صنایع غذایی گلها

گزارش تصویری بازدید دکتر حسین طلا شهردار اسلامشهر از مجتمع صنایع غذایی گلها و دیدار با دکتر مهدی کریمی تفرشی