صبح اقتصاد

۰۸ دی ۱۳۹۸

سرمقاله «فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در کشور» در روزنامه صبح اقتصاد

کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد. ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو […]