واردات کمپوت

۱۷ دی ۱۳۹۸

یادداشت «تسهیل واردات کمپوت آناناس» در روزنامه آسیا

یکی از تامل برانگیزترین مسائل در زمینه اقتصاد کشاورزی کشورمان بحث خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است ، متاسفانه کشور ما علیرغم اینکه پتانسیل و ظرفیت […]